Společnost Kachlička a Kohoutek s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ 06480969, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 282866 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon.

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Kachlička a Kohoutek s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti)

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás prosím neváhejte obrátit.